لأ ر ض ة

The Abjad numerals are a decimal numeral system in which the 28 letters of the Arabic alphabet are assigned numerical values. لإ ِةِ َ دوْعلا َتُ ْ قو َ َ نا َ حو َةٍعرَسُب ِفِيْصلا َّ ُ ة َ ل ْ ط ُ ع ْ ت َ ض َ ق ْ ناِ

2023-01-27
    عبد العزيز ي نظر عيني
  1. ض لا ُ دضیدِ ز مُ
  2. ة ة ر د