قوم عاد و ثمود و فرعون

وی با بیان اینکه امروز هم جریان قوم عاد و ثمود در جامعه ما وجود دارد، ابراز کرد: شیطان بسیاری از گناهان را برای ما زیبا جلوه می دهد بنابراین انسان باید از تاریخ تأثیر بپذیرد و با عبرت گرفتن از تاریخ مانع تکرار حوادث تلخ آن شود. ظاهراً قوم ثمود بعد از قوم عاد بوده‌اند كه نامشان بعد از آنها برده شده است

2023-02-07
    كيف تكتب ماما بالانجليزي
  1. پس پروردگارت تازیانه
  2. یہ مضمون قومِ عاد کے بارے میں ہے۔
  3. نبي قوم ثمود وعاد