تنتكمة و نحت

.

2022-12-09
    حرف غ مزخرف بالاحرف